Your browser is not supported. Please contact info@galleo.co or try another browser.
Project language:

Provinciekantoor Haarlem

General

Het Noord-Hollandse provinciekantoor in Haarlem is fors gerenoveerd en aangevuld met nieuwbouw. Het gebouw ging van EPC = 1,7 naar EPC = 0,53 (de wettelijke eis was destijds 1,1), en van energielabel G naar A++, en heeft GPR-score 9,1. Het provinciekantoor bespaart 70% energie ten opzichte van de oude situatie, terwijl er nu 1.000 flexibele werkplekken zijn voor 1.400 medewerkers.

 Complete aanpak

Voor de installaties is gekozen voor bewezen technieken. Zo komt er een monovalent warmtepompsysteem (geen bijsturing via ketels),warmte-koude opslag in de bodem en betonkernactivering met lagetemperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling. Er zijn klimaatplafonds, driedubbel glas en geïsoleerde kozijnen toegepast. Op het dak ligt 1000 m2 PV-panelen. Het gebouw is er echter wel klaar voor om in een later stadium nog PV-panelen te huisvesten. Met deze installaties en door de dikke isolatie zijn bij de renovatie hoge rendementen (COP-waardes) gerealiseerd.

Materialen

De zeer complete aanpak werkt niet alleen door in het gebouw en de installatie, maar ook onder meer in het gebruiksaspect. Het sloopmateriaal van de oudbouw is hergebruikt en de nieuwbouw heeft een sedumdak. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor de groene wanden in het gebouw. Er zijn waterbesparende toiletten en urinoirs geinstalleerd en volumestroombeperkers op de kranen. In het interieur is bijvoorbeeld bamboe, rubberwood – afvalhout van rubberplantages – en cradle to cradle-vloerbedekking gebruikt.

Binnenklimaat

Ook is er aandacht voor het binnenklimaat: de ramen zijn gewoon te openen voor de medewerkers en er wordt gezorgd voor voldoende daglichttoetreding om het gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk te beperken. Verder is er gekozen voor CO2-gestuurde ventilatie en ledverlichting, die bovendien wordt gestuurd door middel van daglicht- en aanwezigheidssensoren. De klimaatruimten zijn op de vier gebouwhoeken gesitueerd; dit resulteert in korte luchtleidingen door het gebouw, wat gunstig is voor het energieverbruik en stofophoping vermindert.

NESK

De provincie kreeg destijds, samen met zes andere kantoren en acht scholen in Nederland, in 2010 een NESK subsidie ('Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren') van het toenmalige ministerie van VROM. De energiezuinige maatregelen zijn meegenomen tijdens de bouwkundige renovatie. De meerinvesteringskosten voor dit project bedroegen 149 euro/m2. De jaarlijkse energiebesparing is ruim 37.000 euro.

Logo
Name
Company type
Expertise

Related associations

Logo
Name

Related projects

No results found

Company only pages are only available for project partners of a project. Since you are not listed as a project partner, you are not able to access this company only page.
Did your company worked on this project? Go to the Public page and list yourself as a project partner to access your company only page
Uploading a picture is currently only possible if you worked on this project and your company is listed in the team.
You're now following Provinciekantoor Haarlem. Click here to see everything you're following.
You stopped following Provinciekantoor Haarlem
Project added to your favorite projects. Click here to see your favorites.
Provinciekantoor Haarlem is removed from your Favorites

Click the +Favorite button to add this project to your personal favorites